استعلام ضمانت نامه

سرویس استعلام ضمانت نامه بانک سامان به همه ذینفعان ضمانت نامه این امکان را می‌دهد در صورتی که ضمانت نامه‌‌ای توسط بانک سامان و به نفع آنها صادر شده باشد، با تکمیل اطلاعات درخواستی، از اصالت ضمانت ‌نامه صادره و مفاد آن از جمله مبلغ ضمانت‌ نامه، تاریخ اعتبار و تعهدات بانک اطمینان حاصل کنند.